POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług na stronie www.AgencjaISO.pl oraz www.zlecenia.AgencjaISO.pl rozumianych jako Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma FAMLUD - Grzegorz Ludwin z siedzibą w Krakowie, NIP 6792955343.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

b) poprzez gromadzenie plików “cookies”,

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie:

a) nie zostaną sprzedane, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych,

b) mogą zostać przekazane Partnerom Serwisu, celem przeprowadzenia zapytania i pozyskania ofert dla Użytkownika.

 

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

Regulamin korzystania z Serwisu

 1. Serwisem nazywamy stronę www.zlecenia.AgencjaISO.pl oraz wszystkie jej podstrony.
 2. Celem Serwisu jest umożliwienie Klientom pozyskania ofert na wdrożenie, szkolenie oraz certyfikację systemów ISO.
 3. Składanie zapytań oraz działanie w ramach Serwisu jest bezpłatne.
 4. Serwis funkcjonuje w sposób automatyczny umożliwiając:
  • składanie zapytań przez Klienta
  • przekazywnaie zapytań do Partnerów Serwisu
  • prezentowania ofert Partnerów Klientom
  • wybór ofert Partnerów
  • wymianę kontaktu pomiędzy wybranym Partnerem oraz Klientem
  • komunikację mailową na różnych etapach procesu zapytania
  • kontakt z właścicielem Serwisu
 5. Aby rozpocząć proces zapytania, klient musi złożyc w Serwisie formularz uwzględniający komplet informacji potrzebnych do przeprowadzenia zapytania. 
 6. Składając formularz Klient wyraża zgodę na:
  • przekazanie danych z formularza Partnerom Serwisu
  • Kontakt właściciela Serwisu w celu pozyskania i uzupełnienia dodatkowych informacji na temat zapytania
  • prezentację zapytania oraz jego statusu Partnerom Serwisu
 7. Klient w ciągu 14 dni wybierze z pośród przedstawionych ofert Partnera, z którym będzie chciał kontynuować rozmowy o realizacji zapytania. Po wybraniu oferty Partnera Serwisu, Klient oraz Partner otrzymają mailowe powiadomienie o tym wyborze wraz z wzajemnym przekazaniem danych kontaktowych.
 8. W przypadku braku zainteresowania przedstawionymi ofertami, Klient zaznacza opcję "Wybieram firmę zewnętrzną".
 9. Właściciel Serwisu ma prawo do zaprzestania procesowania zapytania, jego usunięcia, modyfikacji oraz wstrzymania w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
 10. Właścicielowi Serwisu przysługuje pełne i wyłączne prawo do dokonywania wykładni postanowień niniejszego Regulaminu, wątpliwości oraz sporów wynikającyh w czasie jego stosowania oraz komunikacji z przedstawicielami Serwisu.